satelec
Nieuw(s) Sat-Links Service Contacteer ons Online kopen Verkoopsvoorwaarden

 

 

atelec » Verkoopsvoorwaarden

 • Alle vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW en wettelijke taksen (Recupel, Bebat).
 • Tenzij andere schriftelijke overeenkomst en uitdrukkelijk vastgesteld zijn onze fakturen betaalbaar contant en zonder korting.
 • Elke laattijdigheid in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekstelling een nalatigheidsintrest van 12% jaarlijks mee, evenzeer zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de laattijdige betalingen verschuldigd zijn met een minimum van 40€.
 • Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Aalst bevoegd.
 • Elke klacht betreffende de geleverde goederen of fakturen dienen schriftelijk gedaan te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
 • Een laattijdige klacht kan geen aanleiding meer geven tot enig recht op schadevergoeding.
  Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.
 • Het vervoer wordt gedaan op risico van de koper.
 • De toestellen vallen onder fabrieksgarantie bij normaal gebruik, d.w.z. dat de componenten en vervangingsonderdelen onder waarborg vallen, maar niet de werkuren en transport.
 • Schade veroorzaakt door de klant en door verkeerd gebruik vallen niet onder waarborg.
 • Defecten veroorzaakt door het wijzigen van soft-of hardware vallen niet onder waarborg.
 • Installatie en afregelingen vallen niet onder waarborg.
 • Schade door storm, onweer of overstroom vallen niet onder waarborg.
 • Wij zijn niet aansprakelijk bij levering van abonnementen voor programma onderbrekingen of programma stopzetting veroorzaakt door de organisatoren.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele prijswijzigingen of foutieve vermeldingen.


 
Nieuw   l   Sat-Links   l   Lectuur   l   Service   l   Contacteer ons   l   Openingsuren   l   Verkoopsvoorwaarden