satelec
Nieuw(s) Sat-Links Lectuur & FAQ Service Contacteer ons Online kopen Verkoopsvoorwaarden

 

 

Satelec » faq » Veelgestelde vragen » Satellietbegrippen - verklarende woorden lijst

ACTUATOR
De motor met het circuit voor terugkoppeling van de schotelbewegingen (alleen bij draaibare opstellingen). 

ADR
Dit staat voor Astra Digitale Radio. Een extra voorziening op subcarriers (hulpdraaggolven) van de analoge transponders waarbij hoogwaardige radioprogramma’s Digitaal worden uitgezonden. ADR wordt in het Musicam (MPEG-1) geluidsvorm uitgezonden.

ANTENNE
Meestal een stuk koper of aluminium dat ethersignaal omzet in een bruikbaar elektrisch signaal. Dit signaal kan dmv een ontvanger verder worden verwerkt.

APOGEUM
Na de lancering komt een satelliet in een zo gunstig mogelijk ellipsvormige (GTO) baan. De ellipsvormige baan heeft als hoogste punt (het Apogeum) op zo’n 36000 km. De snelheid van de Satelliet heeft op dit punt een snelheid van 1597 m/sec. Daarna wordt hij weer door de aarde aangetrokken en komt op het PERIGEUM (het punt van de ellipsvormige baan dat het dichtst bij de aarde ligt met z’n 400 km).

ASTRA
Inmiddels een 7-tal satellieten geparkeerd op 19.2 gr Oost. Eigendom van de S.E.S. uit Luxemburg.
Het 2e geostationaire slot van Astra is op 28.2 gr Oost.

ASTRASCHOTEL
Een oude benaming die men vroeger gaf aan een vast opgestelde -vaak met een doorsnede van 60 of 80 cm- schotel, die op 19.2 gr Oost was uitgericht. Omdat de Astra de eerste was die meerdere (mediumpower) satellieten op dit slot parkeerden, kon er met 1 vaste schotel relatief veel zenders ontvangen worden.

ATMOSFERISCHE VERLIEZEN
Een klein deel van de uitgezonden energie komt daadwerkelijk aan op aarde. Tussen zend- en ontvangstantenne verliest het signaal maar liefst 205dB (in de KU-band) aan sterkte. Binnen de dampkring is een deel van de verliezen te wijten aan electronenabsorbtie door zuurstofmoleculen en door waterdamp.  Door de lagere frequentie in de C-band zijn hier de verliezen wat geringer.

AZIMUTH
De Azimuth wordt uitgedrukt in kompasgraden en geeft dus aan in welke richting de satelliet staat. Het spreekt voor zich dat dit voor iedere plaats op de kaart een ander getal zal zijn. De andere hoek, waar een schotel aan moet voldoen wanneer deze geplaatst wordt, is de Elevatie.

BANDBREEDTE
Is een gebied waarbinnen een signaal door een zender/ontvanger goed kan worden verwerkt. Voor de meeste satellieten is dit een breedte van zo’n 27 MHz. Voor sommige 36 MHz.

BASEBAND
Wordt bij D2MAC of VideoCrypt aangeboden als basissignaal. Nadat een analoog signaal door de ontvanger is ontvangen en versterkt, kan het verder uitgeplozen worden. D.w.z. het audio eraf zodat er alleen video overblijft (CCIT de-emphasis filtering).

BDB
British Digital Broadcasting. "Kabel" concurrent van BSkyB.

BIR
Dit staat voor Bit Error Rate, en is het totaal aantal ontvangen digitale pakketjes gedeeld door het totale aantal pakketjes per tijdseenheid. Uiteraard spreken we hier alleen over bij DIGITALE signalen.

BIRD
Bijnaam voor een satelliet van de Eutelsat, m.n. de Hotbird op 13 gr Oost.

CASSEGRAIN
De cassegrain is een te vergelijken schotel als de primefocus. De LNB wordt middels een hyperbolische hulpreflector aangestraald. Door deze construktie is het rendement verder opgelopen tot wel zo’n 70%.

C-BAND
Dit zijn de satellietfrequenties in het gebied 3.7 t/m 4.1 GHz.

CAM
Conditional Acces Module wil niets anders zeggen dat het een uitwisselbaar -decodeer en versleutel- gedeelte van een digitale ontvanger is. Dit tbv de onvermijdbare smartcards.

CET
Central European Time (Centrale Europese Tijd). Engeland (GMT/UCT) +1 uur.

C/N-VERHOUDING
Carier to Noise Ratio
Dit is een verhouding in dB’s tussen het signaal en de (systeem) ruis. Het spreekt voor zich hoe beter de verhouding (ruisgetal F), hoe beter en vaak duurder de apparatuur. Bij analoge signalen dient het ontvangen signaal 12dB hoger te zijn dan het c/n getal, en voor digitale signalen is dit 9dB.

CHROMINANTIE
Videosignaal met de kleurinformatie als deel van het gedemoduleerde TV-signaal.

COINCIDENTIE
Komt veel voor in het voor- en najaar. Dit is , vanuit de ontvangstschotel gezien, het in 1 lijn "zien" van satelliet en de zon. Schotelbezitters vinden dit niet fijn, omdat dit niet alleen spikes veroorzaakt maar soms ook nog ergere schades. Ook de warmte wordt immers teruggekaatst naar het brandpunt van de schotel, en daar bevindt zich ook de LNB.

COMMON INTERFACE
Soort ontwerp van digitale ontvangers, waarbij alle software voor de diverse encodering in een CAM wordt ondergebracht. Deze ontvangers zullen voor diverse coderingsvormen geschikt zijn.

CONAX
Een Scandinavisch digitale TV coderingsvorm.

DAB
Digitale Audio Broadcasting.

DATASTREAM
Het totale digitale TV signaal incl. geluid ed.

DBS-BAND
Het frequentiegebied in de KU-band tussen 11.75 en 12.5 GHz. Dit gebied is voor broadcastsatellieten.

DECODER
Is een schakeling om versleutelde (encoded) signalen weer zichtbaar te maken. Dit kan zowel in- als extern met uw ontvanger verbonden worden.

DE-EMPHASIS
Voordat een analoog signaal de zendantenne verlaat is hier een extra ruisonderdrukking aan toe gevoegd. Dit wordt Pre-Emphasis genoemd. Nadat het sinaal uw schotel bereikt heeft, en de ontvanger ingaat, wordt dit door de De-Emphasis schakeling getransporteerd. Het kan een beetje vergeleken worden met de "Dolby" schakeling van uw cassettedeck.

DigiTAG
Digital Terrestrial Television Action Group

DISEQC
Besturingsinstallatie voor complexe buiteninstallaties. Dit systeem kan zowel draaibare als multifeed LNB’s en een simpele vasteschotelopstelling door 1 kabel besturen. Dit gebeurd via seriele commando’s.

DOWNLINK
Zoals het opgestraalde signaal -van zender naar satelliet- UPLINK heet, wordt het retoursignaal -van satelliet naar ontvanger- DOWNLINK genoemd.

DOWNLINK BUDGET
Berekening van frequentie, zendvermogen en ontvangstkwaliteit via de satelliet en ontvangstpositie.

DSR
Ongecompresseerde radiosignalen wat Digitale Satelliet Radio heet. In tegenstelling van ADR dat wel gecompresseerde signalen kent zal dit geen lang leven meer hebben.

DTH
Direct To Home. (schotelmarkt)

DTO
Direct To Office.

DUAL LNB
De oude LNB (Low Noise Blockconvertor) dat d.m.v. het omschakelen van het spanningsniveau twee frequentiebanden kon verwerken. Hij werd vooral gebruikt in de combinatie FSS/Telecomband.

DVB
Digitale Video Broadcasting. Dit is een relatieve nieuwe uitzendnorm als uitbreiding op de MPEG-2 norm. Hierdoor kunnen meerdere programma’s digitaal in e e n frequentie worden uitgezonden.

EACEM
European Association of Consumer Manufactures

EBU
European Broadcasting Union. De vereniging van de belangrijkste Europese publieke omroepen.

EIRP
Het uitzendvermogen van een transponder na het verlaten van de zendschotel, uitgedrukt in dBW.

ELEVATIE
Dit is de hoek die de schotel maakt met het aardoppervlak, horizontaal gezien. Deze hoek wordt, net zoals de Azimuth, in graden uitgedrukt.

EPG
Electronic Programme Guide - Elektronische Programma Gids. Begeleidt u feilloos door de digitale TV-wereld. Zin in een avond humor ? De EPG geeft u een overzicht van alle humoristische films, waneer en waar deze beginnen.

EUROCRYPT
Een veelgebruikte coderingsvorm bij D2MAC (M en S varianten). Vooral tussen 5gr Oost en 5 gr West wordt deze vorm veel gebruikt door Scandinavische en Franse zenders.

F-CONNECTOR
Een coaxiale connector ontwikkeld voor hoge frequenties zoals bij satellietontvangst.

F/D VERHOUDING
Verhouding tussen Brandpuntafstand en Diameter van een schotel.

FEEDHORN  (Belichter)
Omdat bij het terug kaatsen van de signalen in een paraboolantenne niet echt een brandpunt ontstaat, maar een wat grotere vlek, moeten de signalen verder worden gebundeld. Dit verder bundelen van de ontvangen energie wordt, d.m.v. een soort buisje gekoppeld aan de LNB, verzorgt. Dit "buisje" wordt Feedhorn genoemd. Zodoende kunnen de signalen optimaal aan de coaxkabel worden aangeboden . U kunt zich wellicht voorstellen dat bij iedere frequentie en schotelconstructie een andere feedhorn hoort.

FEC
Een methode bij digitale transport, fouten te kunnen herstellen, wordt Forward Error Correction genoemd. De Fec werkt wel d.m.v. extra meegezonden correctiebits.

FOCUSHOEK
De openingshoek van de feedhoorn. Wanneer je eigen oog bv de feedhoorn is, en de kijkrichting naar het schotelopervlak is, is het de bedoeling om een zo groot mogelijk deel van het schoteloppervlak te zien. Hierdoor kan een zo optimaal mogelijk deel van de signalen naar de lnb worden gestuurd.

FOOTPRINT
Dit is een soort veldsterkteafdruk die een gebied weergeeft op het aardoppervlak waar een transponder met een bepaalde sterkte is te ontvangen. Een superbeam zal een kleinere maar sterkere footprint hebben dan een Widebeam. Met deze techniek kunnen er verschillende plekken op het aardoppervlak worden aangewezen waar een bepaalde satelliet te ontvangen moet zijn.

FRAME(S)
Bij analoge, bv PAL/NTSC, signalen wordt -afhankelijk van het aantal Hertz- een beeld in 2 keer geschreven. Dit zijn dus 50 of 60 halve beelden. De 2 gedeeltes van het totale beeld, worden frames genoemd. Bij digitale tv wordt het beeld in groepjes (ook frames) geformeerd uitgezonden. Bekende soorten groepjes zijn de B, I, en P-frames.

FSS-BAND
De fss-band is ook een onderdeel van de KU-Band. Het gebied van deze band loopt van 10.7 t/m 11.75 GHz.

GEOSTATIONAIRE BAAN  (ClarkeBelt)
De geostationaire baan is een denkbeeldige baan op 35786 km hoogte. Iedere plek op deze baan staat t.o.v. de aarde stil. Iedere plek op die denkbeeldige baan heet een slot, een geostationair slot. In de volksmond wordt er vaak gemakshalve over 36000 km gesproken.

GPS
Global Positioning System. Een systeem waarmee je je eigen positie kunt bepalen op de aardbol. Vooral erg populair in het maritieme vak, bij bergsport en in het beroepsgoederenvervoer.

GREGORIAAN
De gregoriaan is een aangepaste offsetschotel waarbij een elliptische hulpreflector het brandpunt verlengt, waardoor een beter feedrendement wordt bereikt. Het rendement kan wel een 80% bereiken.

GT VERHOUDING
Dit is een kwaliteisconstante tussen G (gain) en T (temperatuur). Dit is in een formule terug te vinden. GT=Gs-10 log (T a + T inc) in dBk. Gs=schotelgain Ta=equivalente ruistemperatuur v/d schotel Tinc= equivalente ruistemperatuur v/d ontvangstinrichting.

HIGH-BAND
Frequentiegebied tussen 11.7-12.75 GHz.

HOME-FREQUENTIE
Home-Frequentie is de thuisfrequentie (transponder) van een digitale operator. Vanuit deze frequentie worden allerlei zaken zoals de plaats van evt andere transponders en EPG gegevens verzonden.

HOTBIRD
Een kluster van inmiddels 4 Eutelsat satellieten op 13 gr Oost. Deze naam werd verzonnen om wat tegengas te kunnen geven aan de ASTRA op 19.2 gr Oost. Ook zijn deze satellieten wat sterker dan de oude Eutelsat’s.

IF
IF wordt ook wel MF (Midden Frequent) genoemd. Dit is de vaste frequentie van een ontvanger alwaar het signaal wordt versterkt en gedemoduleerd. 

INC
Intelsat New Company. Een nieuw opgericht bedrijf van de Intelsat organisatie, dat onder Nederlands gezag werkt.

INDUSTRIE-BAND
Frequentiegebied tussen 10.7 en 10.95 GHz. De frequenties waar de Astra 1D gebruik van maakt.

IRIDIUM
Het wereldomvattende telecommunicatiesysteem van Motorola. Een systeem van een 66-tal satellieten waardoor het mogelijk wordt om met draagbare telefoons wereldwijde communicatie te plegen. Hierdoor is men niet meer afhankelijk van onze PTT.

ISP
Internet Service Provider

ITC
Independent Television Commission

ITU
International Telecommunication Union.

J17
J17 is e e n van de de-emphasis normen waarmee het analoge geluid gecorrigeerd wordt. Andere normen zijn bv Wegener/Panda (bij Technisat TMSP), 50uS of 75uS.

KA-BAND
Frequentiegebied tussen 18.3 en 21.2 GHz.

KU-BAND
Frequentiegebied tussen 10.7 en 18 GHz tbv satellietcommunicatie.

KOP
Een algemene kreet voor LNB(F), oftewel de "kop van de schotel".

L-BAND
Frequentiegebied tussen 1.55 en 1.9 GHz.

LNB/LNC
Low Noise Blockconvertor is een stukje electronica dat de ontvangen frequenties omzet, met mindere verliezen, naar meer bruikbare frequenties op de coax. De LNB hangt dan ook in het "brandpunt" van de schotel.

LNBF
Dit is een LNB maar dan met aangebouwde feedhorn en polarisatie keuze. De LNBF heeft 2 antennes (1 voor horizontaal ontvangst en 1 voor vertikaal ontvangst), waardoor een losse polarizer overbodig is. De keuze of er vertikaal of horizontaal ontvangen moet worden, wordt d.m.v. een spanning gekozen (13/18V).

LO
Local Oscilator. Dit is ook een onderdeel dat verpakt wordt in de LNB(F). Dit is het vaste frequentieblok om de frequentie naar beneden te transformeren. De LO wordt van de ontvangstfrequentie afgetrokken.

LOW-BAND
Frequentiegebied tussen 10.7-11.7 GHz

LUMINANTIE
Dit is het deel van het videosignaal dat de helderheidsinformatie bevat. Dit is eigenlijk het belangrijkste signaal. Belangrijker nog dan de Chrominantie (kleurinformatie).

LUXCRYPT
Luxcrypt was een coderingsvorm die door RTL 4, 5, SBS 6 en Veronica werd gebruikt toen zij nog in analoge vorm uitzonden.

MAC
Multiple Analog Components is de preciese benaming van deze afkorting. Dit is "de andere" manier van transport van tv beelden. De inmiddels meest bekende vorm is D2MAC en stamt uit begin 80-er jaren. D2MAC zou later HDMAC en HDTV worden, maar dit wil vooralsnog niet lukken. Sterker nog, het hele MAC gebeuren is inmiddels door DVB achterhaald. 

MAIN profile@MAIN LEVEL
Is een kwaliteiscriterium voor digitale beeldoverdracht. 

MAGNETISCHE POLARIZER
De magnetische / ferriet polarizer heeft als taak de gewenste signalen door te laten, en de ongewenste niet. Omdat bij de meeste satellieten gepolariseerd wordt uitgezonden (horizontaal, vertikaal of circulair), om ruimte te besparen, kunnen er op 1 frequentie 2 signalen worden uitgezonden. De keuze van horizontaal of vertikaal ontvangst wordt bij een magnetische polarizer gemaakt om variabele stroom door een spoel te laten vloeien. Zo kan er traploos afgeregeld worden en naar een spikevrij beeld gekeken worden.

MCPC
Multiple Carrier Per Channel
Elk station met signaal middels "eigen" uplink naar satelliet, waarna het in een pakket samen met andere stations op e e n kanaal middels een downlink naar uw ontvanger wordt gestuurd.

MECHANISCHE POLARIZER
Bij de mechanische polarizer wordt de verdraaing mechanisch verkregen om de antennes te kantelen. Hierbij zijn de verliezen wat beperkter dan bij de magnetische polarizer. De mechaniek heeft wel meer last van vocht en temperatuur.

MESHSCHOTEL
De meshschotel is een schotel voorzien van gaten in het oppervlak. Het voordeel van deze schotel is dat u er doorheen kijken kan en minder windlast heeft. Het nadeel is dat er ook een percentage aan signalen doorheen gaat en dus verlies is.

MHP
Multi Home Platform. Een onderdeel van DVB.

MPEG
Deze afkorting staat voor Moving Pictures Experts Group, en heeft tot taak, een nieuwe norm vast te stellen voor digitale tv. Inmiddels is de voorlopige DVB-norm MPEG2, maar zal zodra er een goede verbetering is vervangen worden. Deze werkgroep is nu bezig met MPEG4, met als basis de Quicktimetechnologie. De verwachting is dat uiteindelijk MPEG 8 oid gebruikt kan worden bij HDTV.

MULTI-FEED
Dit wordt bereikt om net naast het brandpunt van de schotel tot wel 3 of 4 LNB’s te plaatsen. Het voordeel is dat er geen dure rotors/actuators aangeschaft behoeven te worden. Het nadeel is dat, omdat er niet in het brandpunt ontvangen wordt, er nogal wat verliezen zijn.

MULTIPLEXER
Door middel van een multiplexer worden er bij digitale tv meerdere signalen op e e n transponder geplaatst.

NAGRAVISION
Veel gebruikte coderingsvorm bij Spaanstalige stations. Nagravision is de 2e coderingsvorm voor de Spanjaarden na Syster.

NTSC
De analoge Amerikaanse TV-standaard en staat voor National Television Standaard Comite. Gekscherend wordt er bij ons een geheel andere betekenis aan gegeven n.l. Never The Same Color.

NVOD
Near Video On Demand.

OFFSETPOLARISATIE
Als een satelliet niet geheel in zuidelijke richting staat, worden de vertikale en horizontale signalen, niet "waterpas" ontvangen. Dit houdt in dat de LNB ook niet precies waterpas hoeft te staan. Het ligt in de bedoeling dat de ontvangst in het verlende van het uitgezonden signaal komt. De hoek die daardoor de schotel en lnb moet maken t.o.v. van waterpas heet offsetpolarisatie.

OFFSETSCHOTEL
Een constructie die veel voorkomt bij de wat kleinere schotels. De LNB hangt niet in het hart van de schotel maar staat, integenstelling tot de Prime Focus-schotel, excentrisch opgesteld. De offsetschotel lijkt als het ware op een groot ei, maar heeft bij die formaten een wat hoger rendement.

OFFSETHOEK
De hoek tussen de elevatie en de helling van schotel. Door de excentrische opstelling van de LNB en vorm van de schotel kan de schotel vrij vertikaal worden opgesteld. 

OPENINGSHOEK
De hoek die de schotel mag verdraaien, zonder dat het ontvangen signaal meer dan 3dB verliest. U kan zich wellicht voorstellen wanneer de openinghoek te groot is, en er in de buurt een andere satelliet staat geparkeerd, storingen in het ontvangen beeld veroorzaakt. Met name bij de wat kleinere schotels komt een grote openingshoek voor.

OPEN TV
Dit is een besturingssoftwarenorm voor digitale ontvangers. Wellicht een toekomstige Europese norm die een groot aantal mogelijkheden heeft, zoals Elektronische Programma Gids (EPG) en abonnementsvormen.

ORION
Een satelliet op 37.5 gr West die vooral gebruikt wordt voor feeds.

OSD
Dit staat voor On Screen Display. Een menu dat op het display /tv scherm komt en alle instellingen zichtbaar maakt.

PAL
De in Europa meest voorkomende norm om de chrominantie (kleurinformatie) te verpakken in het TV-signaal. Bij ons in het beeldformaat 3:4 met 625 horizontale beeldlijnen, waarvan 575 zichtbaar, met 25 bld/sec. In USA/JAPAN 525 en 30bld/sec.

PALPLUS
Het in Duitsland ontworpen PALPLUS is uitontwikkeld toen m.n. Engeland een afwijzende houding aannam tegen D2MAC. Het aantal beeldlijnen t.o.v. het PAL-signaal is verminderd, daardoor onstaan die zwarte balken boven en onder in het beeld. In deze onstane ruimte wordt de zg helper informatie met het beeld meegezonden. De informatie heeft veelal betrekking tot de scherpteverbetering in breedbeelduitzendingen. Hiermee is nog steeds niet de kwaliteit beter dan de D2MAC uitzendingen en is het niet te gebruiken bij HDTV. PALPLUS moet dus worden gezien als echte tussennorm. HDTV dat hetzelfde formaat als de filmbeelden heeft. Formaat 9:16 met 1250 beeldlijnen in Europa, 1125 in Japan, en 1050 in Amerika.

PANDA / WEGENER
Een norm voor het comprimeren en de-comprimeren van het analoge geluidssignaal. Hierbij wordt getracht zo veel mogelijk winst te bereiken in de signaal-ruis verhouding.

PACKET
Het kleinste gedeelte van digitaal data transport. Elk packet heeft een ID (indentifier) en kan zich zodoende onderscheiden van de andere paketten. Er zijn verschillende paketten mogelijk zoals; beeld-, geluid-, of wellicht een andere bv tekst informatiepakket.

PCR
Zorgt voor een  juiste synchronisatie van beeld en geluid en tal van andere signaaltimingen. PCR is een onderdeel van een datapakket bij digitale (TV) transmissie.

PERIGEUM
Nadat de satelliet na het lanceren in een ellipsvormige baan wordt gebracht, en het APOGEUM bereikt heeft, wordt de satelliet weer door de aarde aangetrokken. Het punt dat het dichts bij de aarde ligt bij deze aantrekkingskracht heet PERIGEUM en ligt op 400 km boven de aarde. De snelheid is inmiddels weer opgelopen tot een slordige 10234 m/sec.

P-FRAME
Een in MPEG2 voorgeschreven mannier van digitale beeldopbouw. Dit P(redictive)-frame bevat maar een gedeelte van de totale beeldinhoud die uitsluitend uit verschillen moet bestaan uit voorgaande beelden.

PFD
Power Flux Density is een maat voor relatieve signaalsterkte.

PID
Packet Indentifier Data. Hier herkent bv een satellietontvanger een aantal zaken. Zaken zoals: hoort dit pakketje wel bij dit programma, en welk geluid hoort er bij het gewenste beeld of bv is het programma gecodeerd.

PILOOT

 Geeft aan welk programma u nu ziet en welk programma’s er op de andere kanalen te zien zijn.

POLAR MOUNT
Een mechanisme op de schotelinstallatie dat voor de automatische verdraaing / elevatie zorgt. Zeg maar de denkbeeldige evenaar (de geostationaire boog) volgt.

POSITIONER
Het gedeelte van uw schotelinstallatie dat commando’s geeft aan de actuator. Dit gedeelte bevat een stuk geheugen om automatisch alle plaatsen terug te vinden waar de satellieten zich bevinden.

POWERVU
Een vooral in de VS gebruikte coderingsvorm bij digitale TV.

PPV
Pay Per View (abonnee TV). Betalen per programma i.p.v. een maandelijks abonnement.

PRIMEFOCUS SCHOTEL
Bij dit type schotel staat de LNB in het symmetrische hart. Doordat de LNB een klein gedeelte van het ontvangstsignaal afdekt is de versterking wat kleiner dan bij een offsetschotel. Vanaf een diameter van 120 cm wordt dit te niet gedaan en loont het zich om een dergelijke maat primefocus schotel aan te schaffen.

QUATTRO LNB
Een LNB die d.m.v. schakelspanning kan kiezen tussen 2 frequentiebanden. De noodzaak van dit is veroorzaakt door m.n. de Astra 1D die onder de afgesproken band ging uitzenden, maar ook voor ontvangst van digitale signalen.

QPSK
Dit is een modulatiemethode om digitaal geluid door de ether te kunnen sturen.

RUISGETAL
Ruis wordt veroorzaakt in alle electronica. Er wordt een indikatiegetal gegeven voor de kwaliteit van deze electronica. Dit getal noemt men Ruisgetal.

SATFINDER
De satfinder is een apparaatje dat signaalsterkte meet en wordt tijdens het plaatsen van een schotel vaak gebruikt als hulpje. De satfinder wordt tussen de LNB en de tuner geplaatst.

S-BAND
Frequentiegebied tussen 2.535 en 2.655 GHz.

SCART-CONNECTOR
Een genormeerde koppeling tussen video- en monitorapparatuur.

SCPC
Single Carrier Per Channel. Bij digitale tv worden er meer programma’s op e e n draaggolf gezet d.m.v. een multiplexer. Vooral voor feeds, maar ook sommige TV-stations, is er nog een andere manier, nl de scpc. Hierbij wordt er maar e e n signaal op e e n draaggolf gezet.

SECA
Seca is een dochteronderneming van Canal+, en houdt zich bezig met DVB technieken. Een andere benaming voor Seca is "Mediaguard", en is in Frankrijk ‘n standaard. Mediaguard (Seca) is te vergelijken met Irdeto (cam). Canal+ wil tot een totaal standerisering komen en Seca ook graag in Nedeland als standaard invoeren.

SECAM
Een andere manier om de chrominantie (kleurinformatie) te verpakken dan PAL of NTSC. Deze vorm komt niet erg veel voor. In Europa alleen in Frankrijk en Griekenland.

SES
Societe Europeenne des Satellite. Eigenaar van de Astra satellieten, gevestigd in Luxemburg.

SIMULCRYPT
Een methode (een DVB vorm) om twee coderingsvormen op e e n programma te plaatsen. Hierdoor kunnen twee verschillende decoders dit programma ongecodeerd naar de tuner sturen.

SIS
Een coderingsvorm met name populair bij de EBU. SIS betekend Sound in Sync. SIS is niet ontwikkeld voor codering maar uit nood onstaan in de 70-er jaren bij een tekortkoming aan de studiovideorecorders. Het geluid wordt bij de horizontale terugslagpuls in digitaale vorm met het beeld opgeslagen.

SKEW
Skew is een fijnregeling voor de polariteit van de ontvangen zender. Met name bij draaibare schotelinstallaties moet de verdraaide LNB positie gecorrigeerd kunnen worden.

SMARTCARD
Een meestal plastic kaartje zoals een giropasje voorzien van een electronische sleutel om gecodeerde signalen zichtbaar te maken. Op deze sleutel moet men zich vaak abonneren. Dit wordt zowel in de analoge als digitale wereld gebruikt.

SMPS
Dit staat voor Switch Mode Power Supply, of een geschakelde voeding in gewoon Nederlands. Een voedingssoort met een hoog rendement en weinig warmteontwikkeling.

SNG
Deze drie letters staan voor Satellite News Gathering, ook wel ENG genoemd. Ter plaatse worden de beelden d.m.v. een mobiele uplink richting satelliet gezonden om vervolgens zeer snel verwerkt te worden bij een TV-studio.

SPIKES
Spikes onstaan in witte danwel zwarte vorm in het beeld doordat er hoogstwaarschijnlijk iets mis is met uw schotelinstallatie. Dit kan te wijten zijn aan een te klein formaat schotel , de schotel staat niet geheel goed uitgericht, of door weersinvloeden.

SUBCARRIER
Subcarrier of hulpdraaggolf is het transportmiddel voor het overbrengen van kleur en geluid.

SYMBOL RATE
Een getal dat aangeeft uit hoeveel dibits (bij modulatie methode qpsk) het digitaal gemoduleerde draaggolf bestaat. In dit getal zitten er een vast aantal correctiebits om een verminkt signaal terug te winnen (FEC).

SYSTER
Een coderingsvorm voor analoge signalen. Deze vorm werd veel gebruikt bij Spaans-talige zenders. Komt nog sporadisch voor.
 
TCP/IP
Meest bekende en uniforme transportprotocol (internet protocol). Door gebruik van dit protocol, maakt elk transporterend netwerk onderling compatibel.

TELECOM BAND
Is ook een onderdeel van de ku-band, maar dan voor telecom doeleinden. Het frequentiegebied ligt tussen 12.5 en 12.75 GHz.

TRANSPONDER
Dit is een gereserveerd zendgebied in een satelliet van een aantal MHz-en voor een tv zender.

TRANSPORTSTREAM
Het uit veel programma’s samengesteld digitaal signaal, die na modulatie, op een transponder wordt gezet.

THRESHOLD
De limiet in dB’s waaronder een satellietontvanger niet mag komen om nog een behoorlijk beeld te kunnen leveren. Dit kwaliteiscriterium geeft aan hoeveel het signaal (carrier) sterker moet zijn dan de ruis.

TRIPLE BAND LNB
Een wat oudere lnb die de DBS, FSS en de Telecom band tezamen kon ontvangen.

TWTA
Traveling Wave Tube Amplifier (zendbuizen).
Deze speciale zendbuizen kunnen microgolven versterken.

UCT
Universal Time Code (de modernere naam voor GMT).

UNIVERSELE LNBF
D.m.v een 22 kHz toonpuls kan de ontvangstband worden omgeschakeld van 10.7-11.75 GHz naar 11.75-12.75 GHz. Ook kan de polarisatie worden beinvloed d.m.v. spanningsniveau’s 13/18V. Ook is de Locale Oscilator aangepast voor digitale ontvangst zodat er minder ruis in de frequentie terugkomt.

VIACCESS
Coderingsvorm bij (Europese) digitale TV signalen. Wordt meestal verpakt in een (CAM) module.

VIDEOCRYPT 
Videocrypt is een coderingsvorm voor analoge PAL signalen. Videocrypt 2 is niet meer in gebruik nadat deze vorm door hackers werd gekraakt.

VIDEO ON DEMAND
Na een tussenvorm Video Near On Demand komt Video On Demand sterk op. Alhoewel dit nog niet erg veel gebruikt wordt, heeft het veel pluspunten t.o.v. de huidige filmkanalen. Met Video On Demand kan op een zelf gewenst tijdstip een film d.m.v. een opgave van een bepaald nummer worden gestart.

VSAT
Very Small Apeture Terminal.VSAT technologie is een catacommunicatieprotocol en wordt veelal door bedrijven voor satellietverbindingen voor computerdoeleinden gebruikt. Ze staan opgesteld in een stervormig netwerk.

WIDE-BAND
Frequentiegebied tussen 0.5 en 3 GHz

ZONNE-ECLIPS
Dit komt m.n. in het voor- en najaar voor, wanneer de aarde tussen satelliet en zon komt. Op dat moment kunnen de zonnepanelen geen stroom meer leveren aan de satelliet. Wanneer dit gebeurt is dit nooit langer dan 1 week maar wel 1 uur per dag, en schakelt de satelliet over op de interne accu’s.

Ga terug naar het overzicht...

 
Nieuw   l   Sat-Links   l   Lectuur   l   Service   l   Contacteer ons   l   Openingsuren   l   Verkoopsvoorwaarden